Förarintyget

Bakgrund

Förarintyg, även kallat förarbevis eller skärgårdsskepparexamen, är insteget bland Nämnde för Båtlivsutbildning intyg (NFB).

Sedan 1972 har knappt en halv miljon  personer avlagt prov med godkänt resultat för Förarintyg. Viket motsvarar ungefär hälften av totala antalet fritidsbåtar som finns idag.

Idag finns det inga formella krav att man skall ha bevisad kompetens för att framföra en fritidsbåt i Sverige, så länge längden inte är mer än tolv meter och bredden är  max fyra meter (dvs. skepp). Men önskar man hyra eller låna en båt så krävs det vanligtvis att man minst har förarintyget med sig i bagaget.

Ett båtkörkort för fritidsbåtar har diskuterats i många år och en utredning om frågan har genomförts. Utredningen kom fram till att det bör bli krav på båtkörkort för nästan alla typer av båtar. Men förslagets har lagts på is och kommer med största sannolikhet ej bli aktuellt de närmaste åren. Tre klasser har diskuterats, den lägsta klassen (I) kommer alla som innehar förarintyget och är minst femton år automatiskt kunna ansöka om. Vilket berättigar till att framföra båt som är längre än tio meter eller som kan framföras av en fart över femton knop (men max trettio knop). Över trettio knop, krävs även att man har motsvarande kunskaper som Manöverintyg för Högfartsbåt.

Provet

Provet för Förarintyget som avläggs med hjälp av en examensförrättare från NFB, mäter kunskaper inom följande huvudområden:

  • Sjökort
  • Navigering
  • Säkerhet, sjömanskap och sjukvård
  • Miljö
  • Väder och vind
  • Lagar och regler

 

Förberedande utbildning

Utbildningar för förarintyget finns det gott om, allt ifrån att genomföra självstudier till längre lärarledda utbildningar. Vilket man väljer är mer en fråga vad man önskar för bäst-före-datum av kunskaperna.

Nöta in kunskapen under en kort för att få en kortsiktig kunskapseffekt (även kallad ”korvstoppningsmetoden”), som resulterar i att man klarar provet med godkänt resultat i närtid men snabbt förlorar kunskapen.

ELLER

Med rätt avvägd utbildningstid i kombination med rätt utbildningsmetodik, ger bra förutsättningar att kunna omsätta de nya kunskaperna till praktisk handling under en lång tid efter utbildningen.