Om oss

 

Nautika

Nautika finns till för ”fritidssjöfararen”, som söker kunskaper för att få än mer glädje och  än positiva upplevelser till sjöss. Kurserna genomförs i Norrtälje med omnejd  (Roslagen).

Bakgrunden till verksamheten bygger på drygt tjugo års samlad erfarenhet från att bedriva olika slags utbildningar, vilket har medfört att vårt utbildningskoncept och metodik vi använder oss av är unikt inom kursverksamhet för ”fritidssjöfararen”.

Vårt fokus vid kurs är att du skall få med dig praktisk och användbara kunskaper till dina kommande sjöturer resten av livet. Konceptet är enkelt, mer tid per delområde. Vilket ger dig bra förutsättningarna efter avslutad kurs att kunna på egen hand omsätta dina nyvunna kunskaper till praktisk handling. Läs gärna mer om vår metodik här…