Kursbevis & Intyg

 

Vårt fokus vid kurs är att du skall få med dig praktisk och användbara kunskaper till dina kommande sjöturer resten av livet. Konceptet är enkelt, mer tid per delområde. Vilket ger dig bra förutsättningarna efter avslutad kurs att kunna på egen hand omsätta dina nyvunna kunskaper till praktisk handling.

Kursbevis

Efter att du har genomfört en kurs i sin helhet och uppfyllt kunskapsmålen får du ett kursbevis innehållande uppgifterna:

  • Ditt namn
  • Kurstitel
  • Kursens längd
  • Uppnådda mål

Intyg

De flesta av våra kurser är förberedande för en eller flera av Nämnden för båtlivsutbildning (NFB) intyg.
Examination för ett intyg hanteras utanför kurs av utsedda examensförrättare från NBF.

Intyg - Kurser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du är intresserad mer av de olika intygen besök NFB sida.