Vår Metodik

 

I våra ögon när vi tar fram och genomför en utbildning, är det viktigt att ge dig de bästa förutsättningarna för att du skall kunna omsätta de nya kunskaperna till praktisk handling under en lång tid efter utbildningen.

För att få denna önskade effekt, måste både du som deltagare och vår kursledare ta sitt ansvar inför, under och efter utbildningen.

I våra kursbeskrivningar under rubriken ”Mål & Innehåll”, utfäster vi vilken möjlig kunskapsnivå du kommer att ta med dig för respektive delområde. Främst är det en färdighetsnivå eller i vissa fall kan det vara en förståelsenivå.

Det vi alla måste ha klart för oss är att det krävs rätt blandning av olika inlärningsaktiviteter över en tid för att gå från ovetande inom ett nytt område, till att ha förstålse, för att sedan kunna använda sig av kunskapen praktiskt i ett sammanhang (dvs. inneha en färdighet).

Nöta in kunskapen under en kort tid ger en kortsiktig kunskapseffekt (även kallad ”korvstoppningsmetoden”), som resulterar i att man snabbt förlorar förmågan att använda sin kunskap och kanske till och att man glömmer helt. Vilket vi inte ser som en bra utbildningsinvestering.

Därför bygger vår pedagogiska modell på att du redan inför sammankomsterna påbörjar din inlärning och det med stöd av uppgifter från oss.  När du sedan kommer till sammankomst är du förberedd och innehar redan en viss förståelse-kunskapsnivå.

För att bygga på din kunskap och befästa den till långtidminne, ser vi till under sammankomsterna att ha en bra balans mellan föreläsning med verklighetsbaserade exempel, diskussioner med frågor, scenarioövningar mm. Vilket innebär repetition på olika sätt för ett och samma delområde och att din inlärningsstil blir bemött.

Våra kursledare leder utbildningen för att skapa en utbildningsatmosfär som är inspirerande, positiv, stödjande och engagerande för din inlärning. Vi fäster också stor vikt vid att vi skall ha roligt tillsammans under utbildnigen, vilket är en av de viktigaste förutsättningarna för att du ska kunna utvecklas.

Med det kommer du ha med dig befäst kunskap till rätt nivå och kan då med gott självförtroende enkelt tillämpa dina kunskaper praktiskt efter utbildningen.

Kort sagt, du får:

  • Rätt blandning av olika inlärningsaktiviteter över en tid
  • Du bjuds in för aktivt deltagande
  • Praktisk tillämpa och träna
  • Utbildningsatmosfär som är inspirerande, positiv, stödjande och engagerande
  • Självförtroende att enkelt pröva och omsätta kunskaperna efter utbildning till praktisk handling