Vilken kurs?

Navigering & Sjömanskap (Förarintyget) Läs mer...

Instegskursen och är för dig som antingen vill lära dig grunderna från början eller fräscha upp dina grundkunskaper.

Denna kurs är förberedande för Förarintyget.

Uppfräschning Förarintyg Läs mer...

Kursen för dig som har Förarintyget, men känner dig osäker på eller till och med glömt bort vissa delmoment. 

 

Praktisk Navigation Läs mer...

Kursen för dig som vill med hjälp av en kursledare omsätta dina grundkunskaper inom navigation till praktiskhandling ombord.

Denna kurs tillsammans med kursen Manövrera & Lägga till, är förberedande för intyget Båtpraktik.

 

Manövrera & Lägga till Läs mer...

Här är kursen som ger dig kunskaperna för dig som önskar bli tryggare i att manövrera i, in och ur hamn, på ett säkert och kontrollerat sätt.

Denna kurs tillsammans med kursen Praktisk Navigation, är förberedande för intyget Båtpraktik.

 

Manövrera Högfartbåt Läs mer...

Om du är den som normalt färdas med en planande båt på sjön, ger denna kurs dig insikt i hur du gör det på ett optimalt, säkert och bekvämt sätt.

Denna kurs tillsammans med kursen Manövrera & Lägga till, är förberedande för Manöverintyget.

 

Din Egen Båtinstruktör Läs mer...

Privatundervisning för dig som har egen båt och känner att du vill bygga på din nautiskakompetens, antingen om det gäller att bli en bättre navigatör och/eller att kunna hantera din båt säkrare i låg som högfart.