Köpvillkor

 

Kontaktuppgifter

Om du önskar ta en kontakt med oss kan du antingen lämna ett meddelande per e-post på info@nautika.se eller på telefonnummer
08-519 711 80.

Start och kallelse

Före start får du en kallelse per e-post med uppgifter om lokal och tider.

Anmälningsvillkor

Din anmälan till utbildning blir bindande när du har mottagit en bokningsbekräftelse, om den inte återtas enligt nedanstående villkor.

Ångerrätt

Du har rätt att ångra dig och avboka din anmälan fram till senast 14 dagar efter det att vi har bekräftat att du har en reserverad plats. Vilket skall ske företrädesvis genom att sända ett meddelande per e-post till info@nuaitka.se.

I meddelandet skall det framgå:

  • Dina personuppgifter (fullständigt namn och personnummer)
  • Vilken utbildning och startdatum det gäller

Du har då rätt att återfå hela utbildningsavgiften.

Om du har påbörjat din utbildning genom att deltagit vid en sammankomst har du accepterat att avstå från ångerrätten.

Återtagande av anmälan

Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande.

Om du önskar att återta din anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan första sammankomsten på utbildningen, har vi rätten att ta ut en administrationsavgift:

  • vid återtagande fram till 29 dagar före första sammankomsten på utbildningen, en avgift på 25 % av utbildningsavgiften, dock lägst 500 kronor
  • vid återtagande 28 dagar till 14 dagar före första sammankomsten på utbildningen en avgift på 50 % av utbildningsavgiften
  • senare än 14 dagar före första sammankomsten på utbildningen en avgift på hela utbildningsavgiften

Om du som deltagare avbryter utbildning efter att deltagit vid en sammankomst kan vi ta ut hela utbildningsavgiften.

Studieavbrott

Om du avbryter en utbildning på grund av varaktigt hinder, såsom sjukdom styrkt med läkarintyg eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse, återbetalas den del av utbildningsavgiften[1] som inte förbrukats med avdrag för eventuellt studiematerial.

Överlåtelse av utbildningsplats

Förutsatt att första sammankomsten ej har varit, har du rätt att överlåta en plats på utbildning till en annan person efter samråd med Nautika i Roslagen.

Inställd utbildning

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade utbildningar och att ändra datum. Om detta sker meddelas du i så god tid som möjligt. Tvingas vi ställa in en hel eller en del av utbildning har du alltid rätt att återfå den del av den inbetalade utbildningsavgiften1 som ej är nyttjad.

Kvalitetsgaranti

Vår kvalitetsgaranti ger dig en ny schemalagd utbildning eller utbildningsavgiften tillbaka om du inte skulle bli nöjd med kvaliteten på din utbildning hos oss. En förutsättning för att kvalitetsgarantin ska gälla är att du före utbildningens start fyller i den förkunskapsenkät vi skickar till dig samt att du fyller i en utbildningsutvärdering inom 30 dagar efter utbildningens slut.

Återbetalningen gäller inte använt studiematerial, förtäring, frakt, resekostnad och logi.

Resultatgaranti

Om du har deltagit i en hel utbildning hos oss som har utannonserats att vara intygsförberedande och skrivet provet med icke godkänt resultat. Erbjuder vi dig i mån av plats att gå om samma utbildning en gång utan extra kostnad, förutsatt att utbildningen fortfarande finns i vårt utbud.

Studiematerial

Minst två veckor innan första sammankomsten, skickar vi eventuellt tillhörande studiematerial, vilket kan faktureras av Nautika i Roslagen separat från utbildningsavgiften. Översänd studiematerial som är öppnad, kan inte återlämnas och måste betalas för.

Under 18 år

Om du är under 18 år måste du ha målsmans tillstånd och uppge målsmans personnummer för att göra en bokning.

Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL)

För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, personnummer, adress och vilken utbildning du deltar i. Om du av någon anledning inte kan uppge ditt personnummer ber vi dig ta kontakt med oss.

Uppgifterna i vårt kundregister använder vi även för att sända dig information om kommande verksamhet. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss.

Betalning

Betalning sker mot faktura från Frilands Finans AB (Organisationsnummer 556802-1199). Vid behov av en påminnelse debiteras en påminnelseavgift.

Avtalspartner

Frilands Finans AB med organisationsnummer 556802-1199 företräder Nautika i Roslagen och är således din juridiskapart i ditt köp.

Postadress:          Dag Hammarskjölds väg 13
752 37 UPPSALA

E-post:                   info@frilansfinans.se

Telefon:                 0771-15 10 00[1] Värdet fasstställs genom att dividera den totala avlagda utbildningsavgiften med antal sammankomster, multiplicerat med antal kvarvarande ej genomförda sammankomster. Ersättningar därutöver utbetalas inte.